KOMPLEXNÉ RIEŠENIA
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ Priemyselné chladenie a vetranie od roku 2015
A VYNIKAJÚCA

Komplexne zabezpečíme

Distribúcia

návrh a dodávka HVAC zariadení

Modernizácia

modernizácie s cieľom zvyšovania energetickej účinnosti

Servis

údržba a servis existujúcich systémov

Začnime pracovať spoločne!
Na vaše otázky vždy radi odpovieme

Mail:
lenergy@lenergy.sk

Tel:
+421 940 635 733

Kancelária:
Komárovská 62, 82 06 Bratislava

Copyright © 2020 LENERGY Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené.