SLUŽBY
Prevádzkujeme servisnú sieť na celom území Slovenska, poskytujeme plnohodnotný servis na naše ale aj na iné zariadenia.

Poskytujeme nasledovné služby:

Servis

Servis, oprava, údržba

Dezinfekcia

Dezinfekcia zariadení a priestorov

Modernizácia

Modernizácia zariadení a systémov

Posudky

Odborné posudky a energetické audity

Mapa servisu na Slovensku

elektronický protokol

celoročná pohotovosť

Začnime pracovať spoločne!
Na vaše otázky vždy radi odpovieme

Mail:
lenergy@lenergy.sk

Tel:
+421 940 635 733

Kancelária:
Komárovská 62, 82 06 Bratislava

Copyright © 2020 LENERGY Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené.